Вяра

Прочит: Марк 4:26-33

„… Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“
(Матей 17:20)

От много години живея в пустинната югозападна част на щатите, но едва сега, когато се пенсионирах, започнах да оценявам растенията и животните, които се срещат в Сонора. Тази пустиня, която обхваща северната част на Мексико и южната на Аризона, се характеризира с богата растителност. Най-известни са кактусите сагуаро. Те могат да живеят от 150 до 200 години, достигат 18 метра височина и тежат над два тона! Тези растения започват своя забележителен живот от едно малко семенце, колкото запетая, дори по-малко от синаповото.
В днешния библейски стих Исус казва на Своите ученици, че ако имат вяра колкото синапово семе, нищо няма да е невъзможно за тях. Същото се отнася и за нашата вяра в Бога.
Да вярваш, означава ли да нямаш съмнения? Това, че съм християнин, означава ли, че разбирам напълно Божието слово? Мисля, че не. Трябва да запомня, че мога да направя много неща с вяра дори колкото семе на сагуаро.

Молитва: Боже, давай ни вяра, за да продължим пътя си. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Чрез моите дела на вяра Бог може да извърши много неща.
Дъг Уингърт (Аризона)

Да се молим за: ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply