Вяра

Прочит: Битие 15:5-15

„Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, които, без да видят, са повярвали.“
(Йоан 20:29)

Мислех, че познавам добре днешната история за Божието обещание към Аврам да направи потомството му неизброимо като звездите в небето, но се оказа, че не съм обръщал достатъчно внимание на контекста. Господ казва на Аврам да погледне нагоре и да изброи звездите, „ако може“ (ст. 5). Винаги съм си мислел, че това се случва през нощта, но след няколко стиха се казва: „А около залез слънце Аврам изпадна в дълбок сън“ (ст. 12). Запитах се през деня ли Бог му казва да брои звезди. Ако е така, то това е било невъзможно, следователно вярата на Аврам е била още по-силна, отколкото си представяме. Както звездите са винаги на небето, но през деня не могат да се видят, така Бог иска от Аврам да има вяра в обещание, което ще се изпълни в бъдещето. Аврам избира да изпълни Божията воля с вяра.
Колко често очаквам да получа отговор на молитвите си в подходящото за мен, а не за Бога време? Когато вървим по пътя, който Той е начертал пред нас, нашето и Неговото време са различни. Понякога не виждаме ясно пътя, но можем да сме сигурни, че Бог, Който ни обича, ще изпълни Своите обещания.

Молитва: Верни Боже, помогни ни да вярваме, че ще изпълниш Своите обещания, и да продължаваме напред с вяра. Амин.

Мисъл за деня: Ще се доверя на Бога за своето бъдеще.
Кърт Елуорд (Вирджиния, САЩ)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ НЕСИГУРНИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply