Вяра в Бога

Прочит: 1 Царе 17:32-50

„А Давид отвърна на филистимеца: Ти идваш против мен с меч, копие и сулица; а аз идвам против теб в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение.“
(1 Царе 17:45)

В днешния библейски прочит Давид приема предизвикателството да се изправи срещу великана Голиат. Никой не вярваше, че той ще го победи, но Давид увери цар Саул, че Бог му е помагал да се бие с лъв и мечка, за да запази стадото си, затова ще му даде победа и срещу Голиат. Той дори отказа да облече военно облекло и поиска да вземе само прашката си, няколко камъка и вярата си в Бога. Давид победи великана не със силата си, а в Божието име.
Понякога сме в безизходица и не откриваме решение. Чувстваме се твърде малки пред големите проблеми. В такива моменти, независимо дали сме нови във вярата, или църковни водачи с опит, трябва да възложим доверието си на Бога.
Давид знаеше, че оръжията няма да му донесат победа. Това, с което ще успеем, не е силата, интелектът или влиянието. Победата е в Бога, Който е с нас във всеки един момент.

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоята закрила. Помогни ни да се доверяваме на Тебе и така да преодоляваме трудностите. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: С Бога мога да преодолея всяка трудност.
Хочай Адриано (Ангола)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ПОПАДНАЛ В СИТУАЦИЯ, КОЯТО ГО ПЛАШИ.

Остави коментар

Live Reply