Вяра в Божието слово

Прочит: Псалм 23:1-6

„Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“
(Псалм 23:4)

През април 1980 г. семейството ми преживя кървавия военен преврат в нашата страна Либерия. Докато се криехме от огъня, си повтаряме Псалм 23. Не спирах да казвам думите от четвъртия стих, докато оръжията заглушаваха гласа ми. Войниците стреляха по нашата къща в продължение на 25 минути. Знаех, че семейството ми може да загине, но се уповавах напълно на своята вяра.
Когато войниците успяха да съборят задната врата, чух тропота от ботушите им. Откриха ни на пода в спалнята. Аз се молех Бог да ни спаси. Молитвата ми се основаваше на Евреи 11:1: „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат“. В онзи ден Бог не ми проговори лично, но всичко, което имах, беше вярата. Когато всичко приключи, осъзнах колко силна може да е тя.
Тридесет и осем години по-късно продължавам да насърчавам с Псалм 23 децата, внуците си и жените, с които работя. Когато попадна в изпитание, си повтарям четвъртия стих. Колкото и да са големи проблемите ни, нашият Господ ще бъде близо и ще ни утешава.

Молитва: Небесни Отче, учи ни да сме близо до Теб и да намираме сила в Твоето присъствие. Амин.

Мисъл за деня: Божието слово е по-силно от всяка опасност.
Анджела Пийбъди (Вирджиния, САЩ)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ДНЕС Е В ОПАСНОСТ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply