Вярата на една майка

Прочит: Матей 7:13-14

„Подвизавайте се да влезете през тясната врата; защото ви казвам, мнозина ще се стремят да влязат и няма да могат.“
(Лука 13:24)

Като верен Христов ученик, моята майка всяка седмица през последните пет години изпраща насърчителни имейли на своите деца, приятели и колеги. Всеки от тях съдържа вдъхновяващо послание, което ми дава насоки през предстоящата седмица и ми помага да живея с вяра. Вярата на майка ми винаги е била за мен пример за това, което Исус казва: „Подвизавайте се да влезете през тясната врата“. Тя винаги е полагала много усилия в пътя на вярата, като е споделяла думите на Исус и е водила хора при Него. Примерът на майка ми, която разпространява „Духовна манна“ и активно служи в църквата, ме вдъхновява да бъда по-добър и да се опитвам да правя всичко по силите си, за да съм част от Божието царство.

Молитва: Боже, всеки ден ни давай смелост и сила, за да живеем според Твоята воля. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще намеря нови начини да вдъхновявам хората да споделят Благата вест за Христос.
Клинт Баумън (Северна Каролина)

Да се молим за: МАЙКИТЕ.

Остави коментар

Live Reply