Вярата на моето семейство

Прочит: Притчи 3:3-6

 

„Уповавай на Господа от все сърце…“

(Притчи 3:5)

 

Аз бях първата християнка в нашето семейство и изпитвах радост, която ме караше да разказвам на всички за своята вяра, но собствените ми роднини ме отхвърлиха. Сестра ми не беше съгласна да чета Библията в нашата обща стая, както и да се моля и да слушам християнско радио. Сърцето ми беше разбито и виках към Бога: „Господи, толкова искам семейството ми да Те приеме, но дори нямам място, където да се моля!“.

Веднъж чух един вътрешен глас да ми казва: „Юнг Сьон, защо мислиш, че няма място, където да се молиш? Можеш да използваш дори банята“. Бях изненадана, но тази мисъл ми вдъхна спокойствие.

Ние имаме две бани. Помолих семейството си да използвам едната от тях и се молех в продължение на един час след полунощ. Първата вечер седнах на ръба на ваната и се разплаках. Започнах да чета Библията и да се моля и съвсем скоро се успокоих. Бог обърна мъката ми в радост.

Така започна молитвеният ми живот в банята. Сякаш всяка вечер тръгвах към морския бряг, за да срещна Спасителя. Чрез Неговата благодат по-късно и родителите ми, и сестра ми повярваха, но и до днес, когато имам сериозен проблем и искам да се усамотя, отивам в банята и се моля.

 

Молитва: Боже, благославяй ни и ни помагай да се доверяваме на Теб и на Твоето слово, за да продължаваме да се молим за своите близки, които не са християни. Амин.

 

Мисъл за деня: На кого мога да споделя Благата вест днес?

Юнг Сьон Ким (Танзания)

 

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ ХРИСТИЯНИ.

 

Остави коментар

Live Reply