Вярна любов

Прочит: Псалм 89:1-4

„… разговаряйте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си…“
(Ефесяни 5:19)

Един от първите ми спомени от църквата е как пея, застанал прав до баща си. По време на песните той ми посочваше текста, за да се чувствам сигурен. Благодарение на тези спомени пеенето и музиката винаги са ме успокоявали. Независимо дали си пеем, докато работим в градината, или си припяваме в офиса, песента е начин да изразим благодарността си за живота, който имаме от Създателя, и за Неговата вярна любов.
Както земният ми баща ме водеше през думите на църковните химни и ме научи на много неща, които ме оформиха през годините, небесният ни Баща със Своята неизменна любов ни води по пътя. Дори в мрачните моменти песента ни свързва с Бога. И радостните, и тъжните песни са свидетелство и признание за Божията вярност и любов към нас.

Молитва: Боже, помогни ни да не забравяме, че Твоята любов е с нас завинаги. Нека песните на възхвала са винаги на устните ни и в сърцата ни. Амин.

Мисъл за деня: Коя песен ще ми помогне да прославя Божията вярност днес?
Джон Хорани (Тексас, САЩ)

Да се молим за: АВТОРИТЕ НА ЦЪРКОВНИ ПЕСНИ.

Остави коментар

Live Reply