Вярвай в Бога винаги

Прочит: Исая 55:6-9

 

„А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“

                                                                                 (Матей 19:26)

 

Преди известно време и двете с дъщеря ми се разболяхме, докато съпругът ми беше извън града по работа. Ние не можехме да си купим лекарства, защото аптеката беше доста далеч от нашия дом. Молех се Бог да изпрати някого да ни помогне. Малко по-късно чух шум от стъпки, които се приближаваха към нашата врата. Тя се отвори е влезе едно момиче, което живееше близо до нас. То не говореше добре, освен това не можеше да чете и пише, но когато го видях, се усмихнах, защото знаех, че е пратеник от Бога. Извадих лист хартия, написах необходимите лекарства и ѝ дадох пари. Помолих я да отиде до аптеката и да ги купи. За моя изненада, тя се върна само след двадесет минути с всичко нужно.

Осъзнах, че макар аз да не съм помолила това момиче за помощ, Бог направи възможно с нея да се разберем. Божиите пътища наистина са много по-велики от нашите. Той е верен и никога няма да ни остави сами.

 

Молитва: Мили Господи, помогни ни да разберем, че Твоята любов и Твоите пътища са много по-велики от нашите мисли и очаквания. Амин.

 

Мисъл за деня: Всичко е възможно с Бога.

Джанет Манюъл (Филипини)

 

Да се молим за: ХОРАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply