Вярваме в Бога!

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-11

 

„Благотворната душа ще бъде наситена; и който пои, сам ще бъде напоен.“

                                                                           (Притчи 11:25)

 

Световната икономика е много нестабилна. Твърде много хора по света изнемогват. Но с какво мога да помогна при цялата тази несигурност? Семейството ми също може да изпадне в нужда, не знаем какво ни очаква в бъдеще. От всички посоки долитат новини, които ни плашат. Толкова са силни, че заплашват да заглушат гласа, който ми казва: „Не бойте се“. Затова го „усилвам“, като отварям Библията.

Думите на Божието слово ни казват да не закоравяваме сърцата си към хората, които имат нужда от помощ (Второзаконие 15:7). Уверяват ни, че „който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия“ (Притчи 28:27). Сам Исус ни повелява: „давайте и ще ви се дава“ (Лука 6:38).

В седемнадесетата глава на 3 Книга на царете се разказва как Илия моли за хляб една бедна вдовица. Тя разполага само с шепа брашно и малко дървено масло, но ги дава на пророка. После дни наред тя и Илия ядат от брашното и маслото, които не свършват.

На кого ще повярвам? Аз избрах – не на новините, а на Бога, Който ми казва да не се страхувам. Ще давам и на другите, защото съм уверена в истинността на Божиите обещания.

 

Молитва: Господи, искаме с радост да даваме на нуждаещите се дори когато светът е изпълнен с несигурност. Помагай ни да се доверяваме на Твоя глас, вместо да живеем в страх. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията истина ще надделее над страха.

Робин Щайнвег (Уисконсин)

 

Да се молим за: ЩЕДРИ СЪРЦА.

Остави коментар

Live Reply