Взаимоотношения

Прочит: Матей 22:34-40

 

„А Той му каза: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум… Да възлюбиш ближния си, както себе си.“

                                                                              (Матей 22:37-39)

 

Като пенсиониран учен, с удоволствие се включвам в курс по история на науката. Заинтригува ме твърдението на водещия, че най-важната идея в науката на двадесетия век е тази, че цялата реалност – от атома до Вселената – може да бъде разбрана с разбирането на взаимоотношенията и взаимовръзките. Аз съм християнин и бях изумен от откритието, че това, което намираме в цялата Библия, има паралел в науката.

Хората са духовни и физически същества. Взаимоотношенията ни с Бога са най-важната наша цел, а втората е отношенията ни с другите хора. Стремежът към правилни взаимоотношения с Бога и с ближните е стремеж на целия ни живот и изисква постоянни усилия.

Колко благодарни трябва да бъдем, че с Христовата жертва Бог ни дава прошка за нашите неуспехи във взаимоотношенията си с Него и другите! Само в Божиите заповеди можем да открием истинския живот – тук, на земята, и във вечността.

 

Молитва: Господи Исусе Христе, помагай ни да живеем според Твоите заповеди и да обичаме Теб и ближните си. Амин.

 

Мисъл за деня: Какви ще бъдат моите взаимоотношения с Бога и ближните ми днес?

Ричард Джилъм (Мериленд)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА.

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply