Ясен взор

Прочит: Псалм 148:1-14

„Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир; планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце.“
(Исая 55:12)

Преди няколко години, след като се прибрах от вечерна разходка, написах тези думи в дневника си: „Днес видях дърво, право и високо, вкоренено в земята. Клоните му се простираха към небето, възхвалявайки Бога – същото ще правя и аз“. Докато се разхождам, често си повтарям тези думи.
Наскоро ме оперираха от перде на очите. Зрението ми се е влошавало постепенно и дори не си бях дал сметка колко замъглено е станало. Сега мога да виждам величествената красота на дърветата и това ме провокира да напиша горните думи.
Докато мислех за тази промяна, осъзнах, че както зрението ми е отслабвало във времето, така и духовното ми зрение с времето се замъглява. Както реших да прегледам очите си и да се лекувам, така трябва да обърна внимание на духовното си състояние. С водителството на Святия Дух и с помощта на приятели християни, в църквата, в молитва и с изучаване на Библията духовният ми взор ще е насочен към Божията любов и милост и ясно ще виждам изкупителната любов на Христос.

Молитва: Боже, благодарим Ти за дара на Исус Христос и за Святия Дух, Който пребъдва в нас. Амин.

Мисъл за деня: Тихото време с Бога поддържа ясен духовния ми взор.
Чарлс Холм (Минесота)

Да се молим за: ОЧНИТЕ ЛЕКАРИ.

Остави коментар

Live Reply