За насърчение на всички

Прочит: 1 Коринтяни 14:26-33

 

„Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават…“

(1 Коринтяни 14:31)

 

Една сутрин отидох на посещение в една детска градина и попаднах на урока за дните от календара. Учителката питаше децата за имената на дните от седмицата, а те се надпреварваха да вдигат ръка. Когато някой отговореше правилно, останалите му пляскаха, а ако някой дадеше грешен отговор, учителката и останалите деца го насърчаваха да се поправи.

Това беше за мен един пример как християните трябва да търсят начини да насърчават своите ближни, дори хората, които не вярват в Христос. Когато четем Словото, молим се, пеем и споделяме своите духовни дарби в църквата, всичко това трябва да насърчава във вярата нашите братя и сестри. Ако позволяваме Святият Дух да действа в нашия живот, ще можем да показваме на другите как и те да растат във вярата.

 

Молитва: Господи, помагай ни да споделяме своите дарби с всички Твои деца. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни дава дарби, които трябва да споделяме.

Джеймс Хендрикс (Индиана)

 

Да се молим за: УЧЕНИЦИТЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply