За обща полза

Прочит: 1 Коринтяни 12:7-31

 

„А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.“

                                                                         (1 Коринтяни 12:7)

 

Сестра ми е пенсиониран учител по английски като втори език, а аз – пенсионирана медицинска сестра. Преди известно време двете се включихме в служение, подпомагащо бежанци. Грижата за тези хора не е лесно нещо, но ние знаем, че точно това ни прави истински Христови служители.

Всички живеем и служим по различни начини. Някои са заети активно и не пропускат ситуация, в която могат да помогнат. Други се нуждаят от повече спокойствие и размисъл, за да се заемат с нещо и да го доведат до край. Аз се опитвам да служа, без да мисля за себе си и за това какво мога да получа в замяна.

Днешният библейски прочит ни казва, че всеки има дарба, с която може да помага на другите. Бог не очаква всички да имаме едни и същи умения или еднаква енергия. Когато осъзнаем, че Бог е дал на всекиго „поотделно, както иска“ (1 Коринтяни 12:11), ще започнем да служим без предубеждения на хората и на Господа.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни даряваш дарби и таланти. Помагай ни да ги използваме, за да Те прославяме. Амин.

 

Мисъл за деня: Как използвам дарбите си, за да служа на Бога?

Нанси Майър (Небраска)

 

Да се молим за: БЕЖАНЦИТЕ.

 

Остави коментар

Live Reply