Забележителна възможност

Прочит: Матей 3:1-12

„В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня…“
(Матей 3:1)

В една зимна вечер през 1970 г., след часовете бързах към Третяковската галерия в Москва, за да проуча картината на Александър Иванов „Появата на Христос пред хората“. Исках да поседя сам пред огромното платно, но не след дълго на пейката до мен седна едно момче, което ме попита: „Можете ли да ми обясните картината?“.
„Действието се е случило преди около 2000 години“ – започнах аз. Показах му римските войници на конете, както и Йоан Кръстител, който кръщава до реката. Обясних му, че Йоан призовава хората да се покаят, защото Бог им е изпратил Спасител. „В далечината виждаме Исус Христос, Който се приближава. Той никога не е съгрешавал, но ще поиска Йоан да кръсти и Него. Можеш да прочетеш историята в Библията.“
„Вие някога виждали ли сте Библия?“ – попита момчето. Аз извадих едно малко издание от чантата си, отворих на Матей 3 и му подадох Библията, след което, молейки се тихо, го гледах как чете. С почуда наблюдавах как Бог предоставя неочаквани възможности да срещнем хора, които имат нужда да чуят за Исус.

Молитва: Боже, помагай ни да споделяме Твоето слово с хора, които пресичат пътя ни всеки ден. Амин.

Мисъл за деня: Прекъсването понякога е възможност от Бога.
М. Дж. Джордж (Индиана, САЩ)

Да се молим за: ХРИСТИЯНИТЕ В РУСИЯ.

Остави коментар

Live Reply