Зад тръните

Прочит: Филипяни 3:7-11

„… чрез Него повярвахте в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога.“
(1 Петр. 1:21)

Беше около Възкресение Христово. Садях нов розов храст и се убодох на един от бодлите. Много внимателно разделих клончетата и открих първите пъпки, готови да разцъфнат. За мен този розов храст беше едно послание за Възкресение. Зад тръните можем да открием новия живот и надежда за красота.
Същото се отнася и за личните ни болки и скърби. Бодлите на съмненията и несигурността са много, но нека се държим за Божите обещания. Това е вярата. Въпреки трудностите търсим наченките на новия живот. Това е надеждата. С вяра и надежда болките ще се стопят в настъпването на новия живот. Това е Божието обещание на Възкресение.

Молитва: Господи, изграждай в нас вяра за днешния ден и надежда за утрешния. Амин.

Мисъл за деня: Вярата в Исус Христос ме държи днес. Надеждата в Него ме води към възкресение.
Колин Харбах (Англия)

Да се молим: БОГ ДА НИ ПОДКРЕПЯ В ИЗПИТАНИЯТА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply