Заедно

Прочит: Римляни 12:1-8

 

„Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго.“

(Римляни 12:3)

 

Веднъж четох, че най-умните лидери са тези, които осъзнават както предимствата, така и недостатъците си. Апостол Павел ни предупреждава да бъдем скромни и да не разчитаме единствено на собствените си възможности, като дава себе си за пример. Ако някой имаше повод за гордост, това беше той. Павел беше образован, книжник, фарисей, но въпреки всички свои качества разчиташе на помощ за изпълнението на Христовото дело. Той знаеше силните си страни и се радваше, че други могат да надграждат върху положените от него основи.

Павел пише, че не трябва да съдим строго другите. Трябва да имаме ясна представа за своите ограничения и да вярваме, че Господ ще ни събере с хора, които имат своите силни страни и ще ни помогнат в Неговото дело. Когато осъзнаем, че сме по-силни заедно, ще изпълним даденото ни от Бога поръчение.

 

Молитва: Господи, помогни ни да осъзнаем своите силни и слаби страни и да ценим помощта на другите в изпълнението на Твоето дело. Амин.

 

Мисъл за деня: Аз съм част от Христовото тяло със силните и слабите си страни.

Нелсън Нуосу (Нигерия)

 

Да се молим: ДА ВИДИМ СЛАБИТЕ СИ СТРАНИ.

 

Остави коментар

Live Reply