Заети

Прочит: Колосяни 2:6-10

„И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.“
(Колосяни 2:6-7)

Един ден в училище ни предстояха два теста, а аз не бях учила за нито един. Една моя приятелка беше прекарала ужасна сутрин, но и тя трябваше да прави тест. Това ме натъжаваше, но не можех да ѝ помогна. Самата аз трябваше да се подготвя, защото и двете ми изпитвания бяха важни. По-късно през деня осъзнах, че не беше правилно да пренебрегна приятелката си. Добрите оценки са важни, но е важно и приятелството, особено когато някой се нуждае от подкрепа.
Често напрегнатото ежедневие не ни позволява да живеем съобразно християнските ценности и забравяме да ходим по стъпките на Исус. В живота не са важни само оценките, материалните неща или удоволствията. Нашата основна задача е да правим добро и да споделяме светлината на Христос в живота на хората около нас.
Ако следваме Христовите стъпки, ще помогнем светът да стане по-добър и милостив. Какъвто и да е животът ни, основната ни християнска мисия е да виждаме тези, които са в тъмнина, и да им носим Божията светлина и любов.

Молитва: Боже, помогни ни да не бъдем погълнати от напрегнатото ежедневие и винаги да намираме време да споделяме Твоята любов с хората. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: В това забързано ежедневие ще ходя по стъпките на Исус.
Джени Ирюела (Северна Каролина)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ИЗПИТ.

Остави коментар

Live Reply