Замъглена вяра

Прочит: 4 Царе 6:8-17

„И Елисей се помоли: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата и той видя, че хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей.“
(4 Царе 6:17)

Събудих се и навън беше мъгливо. Мъглата се беше спуснала през нощта и беше обгърнала квартала – нищо не се виждаше. Погледнах през прозореца и не можах да видя дори къщата на съседите. Едва след три часа мъглата се разнесе и вече имаше видимост.
Понякога се чувствам, сякаш над живота ми се е спуснала мъгла. Сред несигурността, загубите и разочарованията не мога да видя Божието лице, макар да знам, че Той е близо.
Слугата на Елисей също преживя подобно замъгляване на вярата. Когато стана една сутрин и излезе, той видя огромна войска и се изплаши, че може да умре или да бъде заловен. Елисей обаче не беше изплашен. Той знаеше, че Бог и Неговите ангели са с тях. „Господи, отвори му очите“ – помоли се той. Очите на слугата се отвориха и той видя огнените колесници.
Бог винаги е близо, дори когато обстоятелствата са такива, че не ни позволяват да видим Неговата помощ.

Молитва: Господи, помагай ни да гледаме отвъд трудностите, за да виждаме Твоята помощ. Благодарим Ти, че винаги си с нас. Амин.

Мисъл за деня: Въпреки че не мога да видя Бога с очите си, знам, че Той винаги е до мен.

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ БОРИ СЪС СЪМНЕНИЯ.
Лори Хечър (Южна Каролина)

Остави коментар

Live Reply