Защо да се моля?

Прочит: 1 Йоан. 5:14-15

 

„… нямате, защото не просите.“

(Яков 4:2)

 

 

Молитвата е един от начините да служим на Бога. Тя не е средство, с което да накараме Бога да извърши нашата воля на земята, а средство ние да вършим Неговата воля. Когато се молим редовно, намираме решения на заплетените и болезнени ситуации в живота си. Божията мъдрост със сигурност неизмерно надвишава нашата. Когато се питаме каква е Неговата воля, молитвата ще ни помогне да я прозрем.

Днешният библейски цитат ни казва, че за да имаме, трябва да искаме. Ако сирофиникийката не беше настоявала Исус да изцери нейната дъщеря, чудото вероятно нямаше да се случи (Марк 7:24-30). Ако слепецът на пътя към Йерихон не беше викал настойчиво към Исус, вероятно никога нямаше да прогледне (Лука 18:35-43).

Както не можем да знаем колко човека ще се спасят, ако не споделяме вестта за Христос, така и няма как да получим отговор на молитви, които не сме отправили към Бога. Чрез молитвата ние потвърждаваме своята вяра и намираме сила да бъдем истински Божи народ в този свят.

 

Молитва: Вечни Боже, учи ни да се молим в съответствие с Твоята воля. Нека Ти бъдеш прославян в нашия живот, защото ние винаги пристъпваме към Теб с молитва. Амин.

 

Мисъл за деня: „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек“ (Яков 5:16).

Франциско де Кастро Мария (Ангола)

 

Да се молим за: ХОРАТА, НА КОИТО ИМ Е ТРУДНО ДА СЕ МОЛЯТ.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply