Защо се тревожиш толкова?

Прочит: Матей 6:25-34

 

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“

(Филипяни 4:19)

 

Преди няколко месеца в къщите на нашата улица започнаха да влизат няколко бездомни котки. Неспирното им мяучене беше сигурен знак за това, че са гладни. Котките обичат риба, но не и моите съседи, така че мама започна да пържи рибо по-често от обичайното.

Тази случка ми напомни за днешния прочит. Котките видимо не са загрижени откъде ще дойде храната им, и все пак оцеляват. За разлика от тях, аз често се притеснявам за бъдещето си. Финансовите трудности, здравословните проблеми и всякакви други тревоги изпълват сърцето ми. Но в молитвата, чрез Библията и с опитностите, които ми подарява,  Бог ме учи да не се притеснявам толкова. Аз съм много по-ценна от котките, защото съм Негово дете и мога да разчитам на Божията любов и помощ във всичко, което ме очаква.

 

Молитва: Господи, помогни ни да повярваме, че ще ни обичаш, помагаш и водиш през целия ни живот. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни дава изобилно, ние също трябва да даваме щедро.

Линавати Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО НЕ СПИРАТ ДА СЕ ТРЕВОЖАТ.

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply