Заслуга?

Прочит: Лука 6:27-36

 

„Не връщайте зло за зло или хула за хула, а, напротив, благославяйте; понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение.“

(1 Петр. 3:9)

 

С началничката на лабораторията не беше лесно да се разбереш. Имах чувството, че иска да ме уволни, и с всеки спор конфликтът между нас се задълбочаваше. Проблеми имаше и с другите колеги. Накрая, след години неразбирателства, тя реши да напусне.

Докато си прибираше нещата, гледах с изненада как една колежка християнка, която също имаше неприятности с нея, ѝ помагаше. Веднага си помислих: „Какво е направила, за да заслужи такава доброта?“, но и отговорът не се забави: „Аз с какво съм заслужил добротата на Бога?“. Спомних си за Авигея и как постъпката ѝ смекчи сърцето на Давид (1 Царе 25:2-42). Спомних си и за апостол Петър, който се отрече от Исус след Неговото залавяне и на когото Той прости (Лука 22:47-62; Йоан 21:15-19). Днешният прочит също ми напомня, че сме призовани да благославяме тези, които ни вредят. Върнах се към въпроса си: „С какво заслужих Божията прошка?“. С нищо. Защо тогава оспорвах правото на моята началничка да приеме жеста на помощ? Станах от бюрото и предложих и аз да ѝ помогна.

 

Молитва: Господи Исусе, благодарим Ти, че ни прощаваш. Давай ни сила да следваме Твоя пример на милост. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво ли ще стане, ако благославям тези, които ме проклинат?

Стив Смит (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ ВЪВ ВРАЖДЕБНА АТМОСФЕРА.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply