Затворени врати

Прочит: Евреи 12:1-6

 

„А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“

(Евреи 11:1)

 

Бяхме планирали прекрасна разходка по една горска пътека наблизо. Табелите в началото изглеждаха пределно ясни и въпреки това тръгнахме по грешен път. Когато все пак открихме правилния, се озовахме пред една заключена врата. Почувствахме се много разочаровани и бяхме готови да се върнем, когато видяхме някакви хора да идват срещу нас от оттатъшната страна на вратата. Не бяхме забелязали, че до нея има съвсем тясна пътека, която ни позволява да преминем.

По-късно се замислих, че нещо подобно се случва в моя християнски живот. Понякога се изправям пред проблеми, които ми се струват непреодолими, но не виждам разрешението, което Господ вече е приготвил за мен. Вместо да позволяваме на тревогата да ни дърпа назад, може да се доверим на Бога, Който може да промени дори ситуации, които ни се струват неразрешими.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти, че ни водиш в безопасност, когато се лутаме. Отвори сърцата ни и ни помогни да виждаме отвъд „затворените врати“ в живота. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато ни се струва, че пътят няма изход, Бог ни показва откъде да минем.

Елиза Боети (Италия)

 

Да се молим за: ТУРИСТИТЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply