Завист

Прочит: Яков 3:13-18

 

„Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой може да устои пред завистта?“

                                                                           (Притчи 27:4)

 

Някой бил ли е „от едната страна“ на завистта? Ако аз завиждам, не мога да понасям някого, защото той има нещо, което аз нямам. Ако пък съм обект на завист, страдам от неудовлетвореността и злобата на някой друг.

Макар лесно да откривам виновниците, които ме нараняват, Бог нежно ми напомня, че аз съм тази, която първа трябва да се промени. Научавам се, че сигурността ми не се корени в самата мен, нито в другите, нито пък в нещата, които имам. Сигурността ми е в Бога, Който е моя сила и надежда. Завистта, независимо дали я проявявам аз, или съм нейна жертва, подкопава моята сигурност.

Сега зная, че няма невинна завист, и се уча да я избягвам. Моята сигурност е в Бога, Който прогонва нашата завист и ни дарява удовлетворение.

 

Молитва: Боже, помогни ни да намерим сигурност в Теб. Учи ни да бягаме от завистта и да уповаваме на Твоята неугасваща любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се опитам да бъда такава, каквато искам другите да бъдат.

Нанси Ларсън (Тексас)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ БОРЯТ СЪС ЗАВИСТТА.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply