Здрав присад

Прочит: 1 Петр. 1:3-9

 

„Господ е благ, крепост е в ден на бедствие и познава уповаващите на Него.“

(Наум 1:7)

 

В разсадника, където работя, разсаждаме дървета. Вземаме пъпка от някакъв вид дърво, присаждаме я към стъблото на друго и с времето двете започват да се развиват заедно – растат и заякват. Но процесът не завършва тук. Когато новото дръвче стане достатъчно голямо, го пробваме, като притискаме стъблото. Ако присадът е достатъчно здрав, то ще се наклони и ще се върне отново. Ако не е, макар да изглежда добре външно, когато бъде притиснато, стъблото се чупи.

Когато сме притиснати от трудностите, вярата ни е подложена на изпитание. Ако духовният ни живот няма здрави основи, можем да изглеждаме духовно здрави, но също като дървото да се пречупим при първото по-сериозно изпитание. Пребъдването в Бога в молитва и изучаване на Словото ни подготвя за трудностите и ни прави по-силни да ги преодоляваме. Когато сме подложени на изпитание, можем да приложим нещата, научени във времето на общение с Бога. С Исус – истинската Лоза, на Която сме пръчки всички ние (Йоан 15:5) – можем да се привеждаме под натиска на проблемите, но няма да бъдем пречупени.

 

Молитва: Господи, давай ни сила, за да се изправяме пред трудностите с увереността, че си с нас във всяка стъпка по пътя. Амин.

 

Мисъл за деня: Силата ми идва от Исус, в Когото пребъдвам.

Стивън Бийби (Вашингтон)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ В РАЗСАДНИЦИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply