Здрава основа

Прочит: Лука 6:46-49

 

„Прилича на човек, който, като строеше къща, направи дълбок изкоп и положи основа на скала; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото бе здраво построена.“

(Лука 6:48)

 

При строежа на нов семеен център към нашата църква изпитвахме затруднения с полагането на основата на сградата. Без здрава основа постройката беше обречена. Проблемите обаче бяха решени и сега се радваме на красива сграда, в която се провеждат различни програми.

Това ми напомни за здравата основа в Христос, от която се нуждаем. Без такава вярата и надеждата ни ще започнат да се рушат и християнският ни живот ще пострада. Можем да подсилваме духовната си основа с ежедневна молитва, четене на Библията, служение с останалите вярващи и заздравяване на взаимоотношенията с Бога. Писанието ни казва, че този, чиято основа е пясък, няма да устои, когато дойде бурята, а който строи на скала, издържа всяко изпитание. Нека нашата основа бъде Бог, Който е здрава канара.

 

Молитва: Отче, помогни ни да градим основата си на Твоето слово и да вярваме, че с Теб ще устоим при всякакви обстоятелства. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще градя здрава основа с молитва и служение.

Робърт Корнел (Индиана, САЩ)

 

Да се молим за: СТРОИТЕЛИТЕ.

 

Остави коментар

Live Reply