Здрави корени

Прочит: Йоан 15:1-10

„И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.“
(Колосяни 2:6-7)

Всеки ден минавам край едно езеро, по чиито брегове има кипариси. Един ден се спрях, за да разгледам тези големи и здрави дървета отблизо. Някои от корените им се сплитаха в основата на дървото, а други се разпростираха. Имаше и такива, които сякаш изникваха от самото стъбло. Изумих се от тази сложна коренова система.
Замислих се колко наподобява животът ни с Христос устройството на дървото. Като Христово тяло, ние също се нуждаем от здрави и жизнени корени. Някои корени са по-силни, защото черпят сокове от Божието слово. Други се увиват заедно и ни правят едно семейство, обединено от любовта. Има и такива, които се простират по-далеч, като ни напомнят, че сме призовани да достигнем до всички хора в света. Образът на дървото и неговите корени ми помага да не забравям, че имам нужда от различни прояви на подкрепа, за да остана силна във вярата.

Молитва: Святи Боже, помогни ни да не забравяме, че сме свързани с Теб и с обществото от вярващи, както са свързани корените на дървото. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще остана вкоренен в Божията любов.
Патриша Даниълс (Флорида)

Да се молим за: ГРУПИТЕ ЗА ПОДКРЕПА.

Остави коментар

Live Reply