Желание да служим

Прочит: Матей 25:31-40

 

„Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна… огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте.“

                                                                              (Матей 25:34-35)

 

Един приятел обеща да ме посрещне на летището, за да ми помогне и да не бъда сам. Когато пристигнах, той не беше там и не можех да се свържа с него. Нямах пари да си купя нещо за храна, нито телефон, нямах възможност да му пиша на електронната поща, затова просто седнах, чувствайки се самотен и изплашен. 

Помолих един човек, който имаше телефон, да ми помогне да изпратя текстово съобщение. Той не просто ми подаде телефона си, но ми купи закуска. Откъде знаеше, че съм гладен?

Благодарен съм на Бога, че изпрати човек, който да ми помогне и да ме успокои. Неговата постъпка ми напомни написаното в Матей 25:40: „Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили“.

Научих се да бъда бдителен, за да помагам на хора, които се нуждаят от помощ, дори без да са я поискали, защото така служа на Господ.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за Твоята изобилна и любяща помощ. Давай ни чувствителен дух и желание да помагаме на хората в нужда. В името на Исус се молим. Амин.

 

Мисъл за деня: Какви възможности имам да помогна на някого днес?

Филип Поло (Кения)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПЪТУВАТ.

 

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply