Желязо остри желязо

Прочит: 2 Тимот. 2:14-19

„Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.“
(2 Тимот. 2:15)

През изминалата учебна година един колега и приятел ми предложи да започна библейски уроци за учители. След като помислих, изпратих имейли до колегите и останалия персонал в училище, за да ги поканя на библейски уроци преди учебните занятия всеки вторник и петък. Не знаех какво да очаквам, но във вторник решихме да разглеждаме книгата Яков, а в петък – Посланието до филипяните.
В Притчи 27:17 се казва: „Желязо остри желязо; така и човек наостря лицето си срещу приятеля си“. Трябваше да мине известно време, но открихме, че споделянето ни сближава. Започнахме да се доверяваме един на друг. Изслушвахме се. Молехме се заедно. Насърчавахме се и се интересувахме от тези, които не присъстваха. Бог действаше в тези наши събирания, като ни насърчаваше да четем Неговото слово и да изграждаме приятелства. Най-важното е, че Той помогна да се научим да разчитаме повече на действието на Святия Дух във взаимоотношенията си с колегите, с учениците и с Него.

Молитва: Отче, благодарим Ти за Библията. Помагай ни да растем, докато я четем, и да откриваме други, които с вяра да я изучават заедно с нас. Амин.

Мисъл за деня: Библейското изучаване ми помага да раста във взаимоотношенията си с Бога и с хората.
Майкъл Мартин (Северна Каролина, САЩ)

Да се молим за: ГРУПИТЕ ЗА БИБЛЕЙСКО ИЗУЧАВАНЕ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply