Жената с бонбоните

Прочит: 1 Петр. 4:8-11

„Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание.“
(1 Петр. 4:9)
Всеки от църквата се радва, когато види Синди да идва. Преди богослужение тя обикаля из залата със свещи в ръка. Говори с хората и се усмихва, като обръща внимание на всеки посетител. Носи кутия, пълна с бонбони и близалки. И тук има за всекиго по нещо, защото на отделно място се намират лакомства без захар.
Когато гледам Синди всяка седмица, се удивявам на нейното простичко, но толкова важно служение – гостоприемството. Тя е видяла възможност да служи и се е възползвала от нея. Освен бонбони, тя щедро раздава усмивки и насърчение. Не мога да си представя по-добър начин да посрещнем хората. Без да задава въпроси, Синди хваща за ръка този, който влиза в църквата, и веднага се сприятелява с него. Не е нужно служенията да са непременно големи и сложни за изпълнение.
Когато растем в Божията любов, расте и любовта ни към хората. Ето за такава любов пише Петър, когато казва на своите читатели да бъдат гостоприемни. Той ги приканва да използват своите дарби в служението. Нека използваме дара на гостоприемството.

Молитва: Боже, учи ни как да показваме гостоприемство към хората, които срещаме. Нека постъпките ни ги приближават към Теб и Твоята изкупителна любов. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да бъда гостоприемен към някого днес?
Трейси Кръмп (Мисисипи)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИДВАТ В МОЯТА ЦЪРКВА.

Остави коментар

Live Reply