Жива вода

Прочит: Йоан 4:4-15

 

„Исус ѝ отговори: Ако беше знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода!“

(Йоан 4:10)

 

Водата е от съществена важност за живота. Тя съставя 50-75 % от тялото ни. Често забравяме да пием достатъчно вода или я заместваме с други напитки, което може да доведе до дехидратация.

Виждам връзка между тези факти, свързани с нашето физическо тяло, и това, което Исус казва в Писанието: „Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот“ (Йоан 4:13-14).

За да си припомням това непрестанно, си създадох една ежедневна практика. По време на сутрешния си тоалет напълвам с вода специално приготвена чаша и в това време насочвам ума си към Христос. Отпивам глътка по глътка от водата и Му благодаря за живота, който ми дава чрез нея, както и за Живата вода, която ми дарява вечен живот. Така всеки ден си напомням, че Той е Изворът на живота и че трябва да съм в постоянно общение с Него.

 

Молитва: Боже, помогни ни да разберем, че животът ни ще е пълноценен, ако копнеем за живата вода, която Ти ни даваш. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес, когато пия вода, ще си напомням за силата на живата вода, която ми дава Христос.

Керил Мол (Южна Африка)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ДОСТЪП ДО ЧИСТА ПИТЕЙНА ВОДА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply