Живи камъни

Прочит: Галатяни 6:1-6

 

„… вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос.“

(1 Петр. 2:5)

 

Аз съм незряща, затова споделям радостите и скърбите на читателите на „Духовна манна“, които използват брайловата азбука. Още първия път, когато се свързах с тях, за да се абонирам, създадохме силна връзка помежду си, която се основаваше на вярата в Исус Христос. Разговорите ми напомняха, че всички ние сме призовани да бъдем свещенство за нашия Господ. Но какво означава това?

Свещеникът Аарон се застъпваше за народа и знак за това беше нагръдникът, който бе част от неговото облекло: „Така Аарон, когато влиза в светилището, ще носи винаги имената на синовете на Израел върху нагръдника за отсъждане на сърцето си, за спомен пред Господа“ (Изход 28:29). Аарон носеше израилските синове на сърцето си, докато се молеше и принасяше жертви за тях.

Когато четем призива на апостол Павел да носим един на друг теготите си, разбираме, че сме призовани към същото, към което бяха призовани свещениците. Ето така изпълняваме призива да бъдем свещенство, живи камъни, духовни здания.

Когато общувам с останалите незрящи хора, които четат „Духовна манна“, мога да си кажа, че техните проблеми не са мои проблеми, но как бих могла да се зарадвам с тях или да им съчувствам, ако не поема част от техния товар? Към това са призовани всички християни. Исус жертва живота Си на кръста заради греховете на всички нас, затова всички можем да живеем като братя и сестри и Негови деца.

 

Молитва: Господи Исусе, смекчавай сърцата ни към нашите ближни и ни помагай да им показваме Твоята любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Можем да се уподобяваме на Христос, като един на друг си носим теготите.

Брук Пърнис (Тенеси)

 

Да се молим за: НЕЗРЯЩИТЕ ЧИТАТЕЛИ НА „ДУХОВНА МАННА“.

Остави коментар

Live Reply