Живи писма

Прочит: 2 Коринтяни 3:1-6

„… става ясно, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, но с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът – на сърцето.“
(2 Коринтяни 3:3)

Опитвах се да напиша достатъчно обосновано писмо към статия, която исках да изпратя за публикация в едно списание. Редакторът искаше в него да кажа нещо за себе си, но информацията за образованието, работата и опита ми достатъчно добре ли ме описваха? От нея редакторът щеше да разбере нещо за мен, но самата мен нямаше как да опознае. Това може да стане само ако прекара време с мен, послуша ме и ме наблюдава.
Християните са живи „писма“ за Христос. Всеки ден ние изпращаме информация на хората около нас. Можем да им опишем Христос, като им кажем, че е велик учител, че изцерява болните, че умря и възкръсна, за да ни подари вечен живот. Но това, че знаем тези факти, не означава, че познаваме Христос. Като Негови свидетели, ние предаваме на хората благовестието. Те могат да започнат да познават Христос, като прекарват време с нас и наблюдават как живеем по образа на Спасителя. Приближават ли се хората около нас до Бога, като виждат как живеем?

Молитва: Господи, помагай ни да отразяваме Теб в своите думи и дела, така че другите да искат да Те опознаят и да Ти служат. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да бъда свидетел за Бога днес?
Алис Мъри (Флорида, САЩ)

Да се молим за: РЕДАКТОРИТЕ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply