Живителни сокове

Прочит: Йеремия 17:5-8

„Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ. Защото ще бъде като дърво, насадено при вода, което разпростира корените си при потока…“
(Йеремия 17:7-8)

Беше един от онези дни, в които нищо не върви. Млякото ми изкипя. Кучето изчезна. Аз закъснях за среща, защото колата не запали. Близкият сервиз беше затворен. Кой щеше да ми помогне? Единственото, което ме успокояваше, беше споменът за много по-трудните ситуации, в които Бог ми беше помагал.
В днешния прочит Йеремия дава важен съвет на жителите на Юдея: да бъдат близо до Бога в добро време и като дърво при воден поток да събират живителни сили за време на суша. В местата, където пада малко дъжд, дърветата пускат корените си надълбоко към водата, за да оцелеят по време на сушата.
Толкова е лесно да получим „духовна амнезия“, когато животът е лесен! Поддържането на здрави взаимоотношения с Бога в доброто време ни подготвя да оцелеем във времето на изпитания. Божието дело в миналото ни дава надежда за Неговата вярност в бъдеще.

Молитва: О, Боже, давай ни точните думи, с които да споделим вярата си на някого днес, за да разбере той за Твоята любов и милост. Амин.

Мисъл за деня: Мога да черпя живителни сокове от вярата в Бога, която култивирам всеки ден.
Линда Сътън (Австралия)

Да се молим за: ЦЪРКВИТЕ, КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ ПЕРИОД НА СУША.

Остави коментар

Live Reply