Живо дърво

Прочит: Ефесяни 2:4-10

 

„Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“

(Ефесяни 2:10)

 

В края на полето има едно дърво, което е било удряно от мълния няколко пъти. Сега долната част на ствола му е обгоряла и на пръв поглед не дава никакви следи за живот. Някои от белезите по нея са съвсем нови, а други са от много отдавна. Но дървото е още живо и между обгорелите клони в по-високата част на ствола има един, който продължава да расте. Това се казва да оцеляваш!

През пролетта по дървото могат да се видят зелени пъпки и дори птичи гнезда. Ако човек погледне неговата основа, ще помисли, че няма никакъв шанс, а когато отмести погледа си по-нагоре, към здравия клон, ще си каже, че то е здраво. И в двата случая преценката не е съвсем правилна, защото дървото всъщност е едно от Божите чудеса.

Когато срещнем човек, преживял дълбока душевна травма или физическо заболяване, можем да си направим грешни изводи за него. Но тези хора могат да пораснат, да се възстановят и дори да помогнат на други. Всеки човек е създаден по Божи образ и е едно от многото Божи чудеса.

 

Молитва: Боже, помагай ни да помним, че всеки човек е Твое дете, създадено по Твоя образ. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки човек е създаден по Божия образ.

Ребека Канфилд (Мериленд)

 

Да се молим за: НЯКОГО, КОГОТО СМЕ ПРЕНЕБРЕГВАЛИ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply