Живот с вяра

Прочит: Евреи 11:1-16

„А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“
(Евреи 11:1)

Наскоро използвах джипиеса в колата, за да стигна до непознато място. Докато шофирах в сутрешния трафик, си мислех: „Ами ако не пристигна на правилното място? Дали да не разгледам и картата?“ Единственото, на което можех да разчитам, беше, че джипиесът ме е напътствал правилно преди.
Замислих се за различни ситуации от живота на моето семейство, в които съм се молила. Понякога съм се разочаровала дотолкова, че съм решавала да спра да се моля. Осъзнах, че обещанията в Библията са като навигационната система в колата. Бог ще ме отведе там, където Неговите обещания ще намерят изпълнение.
Исус често изказва похвала за хората, които проявяват искрената си вяра в Него. Той казва: „Всичко е възможно за този, който вярва“ (Марк 9:23). Това означава, че вярата е условие за отговорите на нашите молитви.
Когато стигнах до мястото, закъдето пътувах, джипиесът ми съобщи: „Дестинацията е достигната“. Ако бях пренебрегнала неговите напътствия, нямаше да стигна. Ако пренебрегвам Божите обещания, може и да не видя тяхното изпълнение. Доверявам се на навигационната система, а колко повече трябва да се доверявам на Бога, Който винаги изпълнява Своите обещания!

Молитва: Боже, благодарим Ти, че си верен. Помогни ни да приемем Твоите обещания с вяра, за да видим как се изпълняват. Амин.

Мисъл за деня: Бог винаги изпълнява това, което е обещал.
Зои Хикс (Джорджия)

Да се молим: ДА НЕ ГУБИМ ВЯРА В БОЖИТЕ ОБЕЩАНИЯ.

Остави коментар

Live Reply