Живот в общение

Прочит: Евреи 10:19-25

 

„… нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.“

(Евреи 10:24-25)

 

Никой от нас не е съвършен. Аз се опитвам да стана по-добър и да задълбоча взаимоотношенията си с Бога, като отделям време насаме, в което да изучавам Неговото слово и да Го възхвалявам. Разбрал съм, че имам нужда от уединение с Бога, но това не е достатъчно. Трябва да живея заедно с другите вярващи.

Понякога Бог ни говори чрез другите, затова се нуждаем от християнското общуване. Откакто служа в църковния хор и в една от младежките групи, научих много неща. Развивам се така, както не мога, когато съм сам. Църквата е ценен дар от Бога. Можем да се изграждаме взаимно по начин, който дори не си представяме. Бог може да ни говори чрез нашите братя и сестри, когато се събираме, за да Му служим заедно.

 

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти за дара на църквата. Продължавай да ни се откриваш, когато се събираме, за да Те служим заедно. „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Как църквата ме насърчава във вярата?

Мавула Шабат Кефас (Германия)

 

Да се молим за: СВОЯТА ЦЪРКВА.

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply