Живот в търсене

Прочит: Римляни 8:26-30

 

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“

                                                                  (Матей 6:33)

 

Доста често ми се случва да не мога да намеря ключовете си за колата. Макар че това ме напряга много, започвам да търся усилено. Без колата не мога да отида на работа.

Често предприемам и друго търсене – на духовния ключ, който може да ме отведе там, където Бог иска да стигна. Християните не могат да не се запитат каква е Божията воля за техния живот. Колкото и да се стремим към това да контролираме всичко в живота си, знаем, че само с Божия помощ можем да стигнем там, където Бог ни призовава да бъдем.

Уверението, което имаме и което ни дава сила и надежда, е, че всичко съдейства за доброто на праведния (Римляни 8:28). Няма нужда да се лутаме. Думите на Исус от Матей 6:33 ни успокояват, че ако първо търсим Божието царство, всичко останало ще ни се прибави.

Макар че светът постоянно ни въвлича в устрем към различни придобивки, трябва да бъдем спокойно, че сме се насочили към най-важното – Божието царство. Тази перспектива осмисля нашите усилия премахва притеснението и страха.

 

Молитва: Боже, често сме изкушени да търсим много неща в този свят, като забравяме за Твоето царство. Помагай ни да бъдем уверени в Твоята любов и милост и да копнеем за Твоето водителство. Амин.

 

Мисъл за деня: Как Бог работи в живота ми?

Антъни Сандъски  (Ню Йорк)

 

Да се молим за: УМОВЕ И СЪРЦА, КОИТО ТЪРСЯТ БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО.

 

 

Остави коментар

Live Reply