Животът е в кръвта

Прочит: Йезекиил 36:25-27

 

„А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.“

                                                                               (Ефесяни 2:13)

 

Преди няколко години работех като медицинска сестра в една кардиологична клиника и често участвах в интервенции на пациенти, намиращи се близо до смъртта заради различни сърдечни проблеми. Не съм изпитвала по-прекрасно чувство от това да видя как едно сърце, което може да спре всеки момент, се връща към живота, когато хирургът разшири запушената артерия.

Разширяването на артерията води до по-голям приток на кръв и оттам – на кислород към сърдечния мускул. След като е бил почти замрял, той се оживява отново и подпомага кръвоснабдяването на цялото тяло на пациента. Ако тази процедура не бъде извършена, животът му е застрашен.

Подобряването на притока на кръв ми напомня за един библейски стих – Левит 17:11: „Защото животът на тялото е в кръвта… кръвта е, която по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение“. Освен това, когато чета в Йезекиил, че Бог ще ни даде ново сърце и ще вложи нов дух в нас, аз си представям моето сърце, което е било мъртво, преди да приема Исус.

Божият Дух е обновил сърцето ми чрез кръвта на Исус и ми е дал вечен живот. Сега то е живо и имам нов живот – тук, на земята, и във вечността с Христос.

 

Молитва: Исусе, благодарим Ти, че оживотворяваш нашите сърца чрез Святия Дух. Амин.

 

Мисъл за деня: Силата на вечния живот идва от кръвта на Христос.

Дийни Рюдеман (Тексас)

 

Да се молим за: СЪРДЕЧНИТЕ ХИРУРЗИ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply