Живото Божие слово

Прочит: 2 Тимотей 3:10-17

 

„Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.“

                                                                         (2 Тимотей 3:16-17)

 

Имам електронно издание на Библията, но за мен е ирония да чета свещените книги, написани преди хиляди години, на електронно устройство.

Това ми напомня за множеството изменения, които библейските книги са претърпели. Шестдесет и шест на брой, те са писани на пергамент или папирус на еврейски, гръцки и арамейски от много автори в различни времена. Техният път до нас е бил изпълнен с препятствия. Божието слово е било забранявано, укривано, преследвано и дори изгаряно, но винаги е било съхранявано, превеждано и разпространявано. Сега всеки може да го прочете. Божието истинно слово може да ни води към истината, любовта, милостта и мира.

Един ден електронното ми устройство за четене ще е излязло от мода, също като конете и каретите. Кой знае какви ще са новите технологии в бъдещето. Но дори тогава Божието слово, което носи спасение, ще бъде все така актуално, каквото е днес.

 

Молитва: Святи Боже, благодарим Ти за живото Твое слово, което осветява пътя ни векове наред. Нека то намери място в нашите сърца. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Истинното Божие слово е вечно.

Филип Райс (Мичигън)

 

Да се молим за: ПРЕВОДАЧИТЕ НА БИБЛИЯТА.

 

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply