Златното правило

Прочит: Матей 7:7-12

 

„И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях…“

                                                                         (Матей 7:12)

 

Служителката, с която разговарях по телефона, имаше ужасен акцент. Освен това беше много нервна и звучеше несигурна, докато записваше данните ми: име, адрес, информация за сметката. Остави ме да чакам дълго време на телефона, без да ме предупреди. Ставах все по-нервен и след като ми зададе няколко пъти едни и същи въпроси, изгубих всякакво търпение и ѝ казах да забравят за поръчката ми. Смятах да позвъня по-късно и да направя отново поръчката, но разговаряйки с по-компетентен служител. Тогава осъзнах: тази жена вероятно беше имигрант и не е изключено това да е бил първият ѝ работен ден. Може би ако бях по-търпелив, щях да ѝ вдъхна кураж и тя да се научи да работи по-спокойно.

Спомних си как ни казва Исус да се отнасяме със своите братя и сестри в Матей 25:31-40. Ами ако това на телефона беше Исус? Как бих разговарял с Него?

Беше късно да се извиня на служителката, едва ли можех да се свържа точно с нея отново. Единственото, което можех да сторя, бе да помоля Господ да ми прости за моята безчувственост и да ми помогне да не забравям, че с всички хора трябва да се отнасям като с братя и сестри.

 

Молитва: Любящи Боже, помагай ни да се отнасяме добре с хората независимо от обстоятелствата, като не забравяме, че каквото правим за другите, правим го за Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Кой се нуждае от моето търпение днес?

Чарлс Леви (Канада)

 

Да се молим за: ФИРМЕНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО РАБОТЯТ С КЛИЕНТИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply