Знакът на мира

Прочит: Филипяни 4:1-9

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“
(Филипяни 4:6-7)

Започнах да бягам за здраве, когато бях на 55 години. Живея във ферма, затова тичам по пътища, където рядко виждам коли. Но когато видя, винаги им махам. Имам си любимо място за почивка във Вирджиния, където тичам сред натоварен туристически трафик. И там махам на шофьорите, но много малко от тях са склонни да намалят или да спазват дистанция, за да ме предпазят от инциденти. Това често ме ядосва. Започнах да се озлобявам не само към конкретни водачи, а към всички.
Веднъж ми хрумна идея. Вместо да махам, показвам на шофьорите знака на мира, за да им пожелая Божият мир да бъде с тях. Моля се за всеки шофьор и пешеходец, когото срещна, особено за тези, които не намаляват скоростта. Не мога да направя някого по-внимателен, но когато се моля за тях, Божият мир изпълва сърцето ми.
Всеки път, когато се изкушаваме да се поддадем на гнева, можем да си припомним, че в Христос сме намерили мир – мир, който можем да споделим с всекиго, когото срещнем.

Молитва: Боже на мира, благодарим Ти, че създаде един прекрасен свят, който да ни радва. Помагай ни да ценим хората в този свят и да им носим Твоя мир. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Вместо да се поддам на греха, ще се моля.

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО МЕ КАРА ДА СЕ ГНЕВЯ.
Линууд Бродъс (Вирджиния)

Остави коментар

Live Reply