Знаци

Прочит: Деяния 5:12-16

 

„И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между народа…“

(Деяния 5:12)

 

Бог ни е дал много знаци за това как да познаваме и да следваме своя Творец. Когато погледнем към нощното небе, виждаме милиони галактики, които астрономите откриват и всяка от които има повече звезди от песъчинките по морския бряг – знак за Божието величие (Битие 1:16). Друг такъв знак е дъгата – символ на обещанието, ще Бог повече няма да потопи земята (Битие 7:4; Битие 9:11-16). Най-ясният и най-силен знак, който ни дава Създателят, е кръстът, който показва колко много ни обича Той (Йоан 3:16).

Какви знаци можем да дадем ние на хората? Може да участваме в изграждането на училище или приют за сираци, като се включим с финансова подкрепа или се молим. Можем да дарим храна или дрехи на бездомните. Може би най-добрите знаци, които можем да оставим, за да насочим някого към Исус Христос, са насърчението, времето, молитвата.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за знаците, които си ни дал. Най-много от всичко Ти благодарим за великата Твоя любов към нас. В името на Исус, Който дойде, за да ни покаже пътя към Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Какви знаци за Божията доброта мога да оставя на хората днес?

Уилям Елиът (Обединеното кралство)

 

Да се молим за: КАРТОГРАФИТЕ.

 

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

 

Остави коментар

Live Reply