Знаци по пътя

Прочит: Псалм 32:6-10

 

„Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш…“

                                                                                  (Псалм 32:8)

 

Аз откривам пътеки и водя хората по тях. В региона, където работя, имаме отлична маркировка за туристите. На всеки кръстопът задължително има знак, водещ към правилната посока. Веднъж поели по правилния маршрут, туристите няма как да се изгубят, защото през 50 крачки виждат камъни, на които с бяла боя е указан пътят. Понякога камъните са обрасли с повече трева и това притеснява хората, защото те не знаят дали се движат в правилната посока. Когато видят боята на някой камък, веднага се успокояват.

Ходенето ни с Бога наподобява пътя на туристите по трасе с добра маркировка. Бог ни е обещал да ни води и да ни показва правилния път винаги когато се поколебаем. Ако изгубим посоката и сме объркани, ако се колебаем дали сме на правилния път към Бога, ние можем да видим маркерите, които Бог е поставил по този път и които ни носят успокоение.

Всеки знак от Бога означава, че се движим правилно и сякаш Господ ни казва: „Просто продължавай в същата посока“. Знаците от Бога можем да открием в Библията, в духовните насоки, които Той ни дава, в думите на нашите приятели, в проповедта на пастора. Бог може по различни начини да ни помогне да продължим своя път.

 

Молитва: Господи, отваряй очите ни, за да виждаме Твоето водителство и нека крачим към по-пълното познаване на Твоята истина. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е най-верният водач, който можем да имаме в своя живот.

Джералд Маккен (Южна Африка)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, НА КОГОТО ПРЕДСТОИ ДА ВЗЕМЕ ВАЖНО РЕШЕНИЕ.

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply