Звезди

Прочит: Филипяни 2:14-16

„… непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате словото на живота…“
(Филипяни 2:15-16)

Част от мен винаги е искала да бъда звезда. Като малък си мечтаех да работя в цирк и номерата ми да смайват публиката. Тази мечта обаче се провали с гръм и трясък, след като хвърлих малкия си братовчед в дневната, но вместо на възглавниците, които предварително бях приготвил, той падна на земята. Имаше време, когато мечтаех да стана атлет. Но никой отбор нямаше да приеме момче, което нито може да тича бързо, нито да скача на дълги разстояния. В тийнейджърските си години имах амбицията да стана рок звезда, но бандата, в която участвах, се разпадна бързо и с приятелите ми поехме по различни пътища. Явно не ме чакаше звездна кариера.
Въпреки това Бог е направил всеки от нас звезда в този свят. Създадени по Божия образ и с ясна цел, изкупени от Христос на кръста и освободени, за да служим, ние сме призовани да разпространяваме Христовата светлина в тъмните места. Исус заявява: „Аз съм светлината на света“ (Йоан 9:5). Той казва и че ние, Неговите последователи, също сме светлина в света (Матей 5:14). На всеки от нас е дадена възможност да носи светлината на Исус. Когато всички изпълняваме това свое предназначение, светът ще стане по-добро място.

Молитва: Боже, помагай ни да носим в света светлината на Христос, като споделяме Благата вест с хората. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Призован съм да нося светлината на Исус.
Чък Кралик (Мисури)

Да се молим за: ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СПОДЕЛЯМЕ БЛАГАТА ВЕСТ.

Остави коментар

Live Reply