wcc_logo_2

От 18 до 25 януари 2015 г. ще се проведе традиционната седмица на молитва за християнско единства, инициатива на Световния съвет на църквите (Комисията „Вяра и ред“) и Папския съвет за насърчаване на християнското единство. 

 

Тази година седмицата е подготвена от вярващите в Бразилия, които са избрали да насочат вниманието ни към срещата на Исус Христос със самарянката, засвидетелствана от евангелист Йоан (4 глава). За мото са избрани думите на Христос: „Дай ми да пия„. 

 

В указанията за провеждане на общо икуменическо богослужения бразилският комитет подчертава следното: 

„Исус доброволно избрал да пресече Самария, за да отиде от Юдея в Галилея. Неговият път минавал покрай кладенеца на самарянката, която отивала там за вода. Бразилската икуменична група, която подготви богослужението, ни кани да използваме тези два символа – на пътя и водата, като израз на видимото християнско единство, за което се молим. Местната група ни кани да размишляваме върху тези два отправни въпроса, които придават форма на богослужението: Кой е пътят на единството, по кой път трябва да поемем, че да пием от Извора на живота, който е Исус Христос?  Кой е пътят за единство, който наистина зачита нашето разнообразие?

 

По този път на единството се намира един извор, пълен с вода: вода, която търси Исус, изморен от пътя, и същевременно вода, която дава самият Той – водата, която блика за вечен живот. Водата, всекидневно използвана от самарянката, е тази, която утолява жаждата и кара пустинята да разцъфти. Водата, която дава Исус, е тази, върху която се носи Святият Дух, живата вода,  в която ние сме кръстени“.

 

Досега Седмицата на молитва за християнско единство е отбелязвана в Русе, Плевен, Свищов, Велико Търново и Добрич.

 

Общото икуменическо богослужение в Русе ще бъде проведено на 21 януари 2015 г. в Баптистката църква, намираща се на ул. „Борисова“ №35. Началото е от 18.00 ч. В богослужението ще участват Католическата църква, Арменската апостолическа църква, Методистката църква и Баптистката църква в града. Цитати:


Последни новини

Завърши 69-та Годишна конференция

06.09.2021

От 2 до 5 септември в град Варна се проведе 69-та Годишна конференция на Обединената методистка църква в България и Румъния под ръководството на епископ Патрик Щрайф.  Тематичният ден беше посветен на възстановяването на практиката на методистките класове в местните църкви. Три беседи по темата предложи пастор Даниел Топалски.  По време на закритото си заседание […]

Прочети повече

Новини, От страната