wcc_logo_2

От 18 до 25 януари 2015 г. ще се проведе традиционната седмица на молитва за християнско единства, инициатива на Световния съвет на църквите (Комисията „Вяра и ред“) и Папския съвет за насърчаване на християнското единство. 

 

Тази година седмицата е подготвена от вярващите в Бразилия, които са избрали да насочат вниманието ни към срещата на Исус Христос със самарянката, засвидетелствана от евангелист Йоан (4 глава). За мото са избрани думите на Христос: „Дай ми да пия„. 

 

В указанията за провеждане на общо икуменическо богослужения бразилският комитет подчертава следното: 

„Исус доброволно избрал да пресече Самария, за да отиде от Юдея в Галилея. Неговият път минавал покрай кладенеца на самарянката, която отивала там за вода. Бразилската икуменична група, която подготви богослужението, ни кани да използваме тези два символа – на пътя и водата, като израз на видимото християнско единство, за което се молим. Местната група ни кани да размишляваме върху тези два отправни въпроса, които придават форма на богослужението: Кой е пътят на единството, по кой път трябва да поемем, че да пием от Извора на живота, който е Исус Христос?  Кой е пътят за единство, който наистина зачита нашето разнообразие?

 

По този път на единството се намира един извор, пълен с вода: вода, която търси Исус, изморен от пътя, и същевременно вода, която дава самият Той – водата, която блика за вечен живот. Водата, всекидневно използвана от самарянката, е тази, която утолява жаждата и кара пустинята да разцъфти. Водата, която дава Исус, е тази, върху която се носи Святият Дух, живата вода,  в която ние сме кръстени“.

 

Досега Седмицата на молитва за християнско единство е отбелязвана в Русе, Плевен, Свищов, Велико Търново и Добрич.

 

Общото икуменическо богослужение в Русе ще бъде проведено на 21 януари 2015 г. в Баптистката църква, намираща се на ул. „Борисова“ №35. Началото е от 18.00 ч. В богослужението ще участват Католическата църква, Арменската апостолическа църква, Методистката църква и Баптистката църква в града. Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа