Да се впуснем в нашата мисия

Да се впуснем в нашата мисия

Автор: Кийт Бойет

 

Мисията на Глобалната методистка църква е да създава ученици на Исус Христос, които се покланят всеотдайно, обичат безрезервно и свидетелстват решително. Нашата мисия е съсредоточена върху Исус. Той е главата на Църквата. Ние сме Негови слуги, последователи, ученици. Всичко, което правим, е насочено към Него. Ако не работим за напредъка на Неговото дело в света, ние сме просто още една човешка институция, обречена да отиде на бунището на историята. Но ако сме живи в Христос, ако всичко, което правим, издига Исус високо, ако хората влизат в животопроменящи взаимоотношения с Исус, тогава ние сме на страната на Христос и Бог може да ни използва, за да развива Своето царство тук, на земята.

 

Глобалната методистка църква е вече на шест месеца. Ние се впускаме в мисията, която Бог ни е поверил. Посветили сме се на пет мисионерски приоритета. Докато четете всеки приоритет, ви призовавам да си зададете два въпроса. Първо, как аз лично съм ангажиран в този мисионерски приоритет? И второ, как църквата, която посещавам, подпомага нашата мисия в тази област?

 

Първо, ние сме църква, която е отдадена на библейското учение. Бог ни е предоставил всичко необходимо в думите на Писанието. Основната задача на нашите свещенослужители и миряни е да гарантират, че църковните ни членове знаят и познават Божието слово, както е разкрито в Библията. Проповедите трябва да бъдат библейски обосновани. Учениците на Исус трябва да познават основните убеждения на нашата вяра. За тази цел Глобалната методистка църква е приела катехизис, в който се излага какво изповядваме за нашата вяра. Лицата, които са изповядали вярата си в Исус и са членове на нашите събрания, трябва да бъдат тясно ангажирани с тези основни вярвания. Библейските принципи трябва да ръководят всички наши решения. Ние нямаме друга власт освен тази, която ни е дадена от нашия суверенен Бог.

 

Второ, ние с цялото си сърце приемаме ученичеството, което води до трансформация. Ние целенасочено създаваме, развиваме, подхранваме и разгръщаме ученици на Исус Христос чрез малки групи, в които всеки човек е поканен, предизвикан, подкрепян и държан отговорен за това да живее живот, който отразява характера и мисията на Христос. Нашата цел е да имаме 100% участие в служенията на малките групи във всяка от нашите църкви. Желаем да видим как всеки човек все повече отразява ума и характера на Исус. Ученичеството, на което сме се посветили, е едновременно радостно и отговорно. Вярваме, че Исус е Истината и като Негови ученици имаме дълбоко желание да познаваме истината и да ѝ се посветим с цялото си сърце. Още от самото си начало методисткото движение възприема важността и силата на малките групи, където хората с любов се подтикват един друг да се подчинят на Исус в силата на Светия Дух.

 

Трето, Бог ни призовава да се умножаваме. Ние сме фокусирани единствено върху разпространението на Божието царство. Искрено се интересуваме от тези, които нямат животворни взаимоотношения с Исус, за да открият Неговата голяма любов към тях. Подхранван от любовта и прошката на Исус, всеки ученик трябва на свой ред да създава ученици. Това не е работа само на някои. Това е призванието на всеки ученик на Исус. Бог се интересува от умножаването. Ние ще подготвяме учениците да създават ученици, които на свой ред да създават още повече ученици. Ще основаваме църкви, които на свой ред ще създават нови, които на свой ред ще създават още повече. Всеки един от нас има роля в изпълнението на този мисионерски приоритет.

 

Четвърто, работата, която Бог ни е поверил, е служение на всички човеци. Призвани сме да служим на другите, за да могат те да познаят благодатта и любовта на Исус в живота си. Виждаме болките, които разбиват Божието сърце. Нашите сърца също са разбити. Желаем да отдадем себе си, за да могат другите да изпитат присъствието и силата на Бога в живота си. Всеки ден трябва да търсим онези, които са изгубени, отчуждени от Бога, отхвърлени от другите и изолирани от общността. След това трябва да им предложим нашата любов и Божията любов, като споделим с тях Божия замисъл за един живот, който процъфтява. Имаме служение на помирение. С цялото си смирение ние се присъединяваме към Бога в делото Му на изкупление и възстановяване.

 

И накрая, ние се ангажираме с глобални партньорства. Ние сме глобална църква, която признава и използва даровете и приноса на всяка част от църквата, работеща като партньор в Евангелието с равен глас и лидерство. Умишлено свързваме църкви от различни региони на света, които развиват взаимноизгодни взаимоотношения, за да споделят Евангелието и да развиват Божието царство в световен мащаб. Нашият подход към глобалните партньорства е личен, а не институционален. Желаем да видим всяка църква тясно свързана с поне една друга църква в друга част на света, така че да развиваме дълбоки лични взаимоотношения, да се учим от това да бъдем последователи на Христос в различни култури и да споделяме служенията си, като се подкрепяме взаимно в молитва и съчетаваме дарбите, поверени ни от Бога, докато наблюдаваме как Бог използва обикновени хора, за да върши Своето необикновено дело.

 

Тези пет мисионерски приоритета определят Глобалната методистка църква. Ние не съществуваме, за да бъдем институция. Ние съществуваме, за да бъдем тялото на Христос, което се отдава, както Исус жертва Себе Си, за да можем да имаме живот в цялата му пълнота.

 

Нека се молим един за друг и да се насърчаваме взаимно към един живот на по-голяма вярност, посветен единствено на делото на Исус.

 

Можете да научите повече за Глобалната методистка църква, като разгледате нейния уебсайт.

 

Пастор Кийт Бойет е главен изпълнителен и административен служител на Глобалната методистка църква.