Рождествен поздравителен адрес

Рождествен поздравителен адрес

До всички местни църкви

на Евангелска методистка епископална църква в България

 

 

 

Скъпи братя и сестри,

 

Бог отново ни подари невероятната възможност да празнуваме „единственото ново под слънцето“ – раждането на предвечното Слово в плът. Бог дойде в света и в историческото време чрез Своя единороден Син, за да пребивава между нас. По този начин Царството Божие се приближи до нас, а чрез смъртта и възкресението на Господа и действието на Божия Дух то се въдвори вътре в нас. Всички ние сме вече не „слуги“, а „приятели“ на Бога, Който „заради нас и нашето спасение слезе от небесата“ и застана на страната на човешкия род, понасяйки всичко, дори и смърт на кръст.

 

Раждането на Исус Христос разчупи безмилостния и отегчителен кръговрат на времето. Пред нас се откри Божият замисъл, който разполага цялата наша житейска история във времето между двете идвания на Спасителя. Така ние продължаваме да бъдем хора на бдителното очакване, които са предизвикани да се обогатяват във всяка добродетел и познание и да напредват непрестанно в пътя на освещението. Ние не само си спомняме за това, което вече се е случило, но непрестанно се взираме в онова, което предстои – пълното преобразяване на творението, когато Бог ще бъде „всичко във всичко“. Междувременно, чрез Божията благодат ние продължаваме да получаваме всичко, което ни е потребно за „живота и благочестието“, за да бъдем верни настойници на поверената ни Блага вест.

 

Църквите ни преминават през един нелек период, опитвайки се да постигнат цел, която отдавна трябваше да е осъществена. В това начинание ние не сме сами – с нас са партньорите ни от Годишната конференция за Среден Тексас на Глобалната методистка църква, нашият епископ Марк Уеб, както и всички останали наши братя и сестри, които продължават да се молят за нас и да ни подкрепят. С нас е Бог, Който ни насърчава да не се вглеждаме само в нуждите, които са безкрайни, но да съсредоточим вниманието си в това, с което вече разполагаме. Ако с благодарност го приемем и използваме за Божия слава и доброто на човеците, Бог ще добави онова, което не достига.

Желая ви благословено Рождество Христово и честита Нова година!

 

 

Ваш в Христос,

Даниел Топалски – главен пастор и председател на Централното ръководство