30 декември 2014

 

Rares„Така е и писано: „Първият човек Адам стана жива душа“, а последният Адам стана животворящ дух.“

(1 Коринтяни 15:45)

„Последният Адам“ – така е наречен Исус в Библията. Това, което за първия Адам, създаден по Божия образ, не бе възможно да изпълни, беше възможно за Исус, Който дойде, за да ни изведе от смърт към живот. Човечеството получи нов живот, духовен, благодарение на „последния Адам“.

 

Библията ни учи, че първо идва физическият живот, а след това – духовният. Ето защо всички ние трябва да прегърнем дара, който Христос ни дава със Своето раждане на този свят.

 

Човешката ни идентичност вече не се определя от първия човек. Ние сме призовани към една по-различна цел: да живеем, умрем и възкръснем, както първо стори нашият Спасител Христос. В Него ние сме нови създания, в Него можем да живеем съобразно волята на нашия Небесен отец. Ако не осъзнаваме истинския смисъл на раждането и живота на Христос, неминуемо ще поемем по гибелния път на първия Адам. Заради неговото непокорство грехът влезе в света и за да получим прошка от Бога, трябва да се покаем пред Него, да Му се доверим и да живеем според Христовото откровение.

 

Непокорството на първия Адам в никакъв случай не означава, че Бог е направил грешка, когато ни е сътворил по Свой образ, както смятат някои хора. Напротив, в хода на историята Бог много често е показвал Своята слава дори в несъвършенствата на Своите избрани. Всичко това ни показва, че ние истински се нуждаем от спасение. Погледът ни винаги трябва да е насочен към Този, Който чрез Своята смирена жертва ни избави от бремето на греха.

 

Трябва да изберем дали ще бъдем част от тези, които с непокорството си отхвърлят новия живот, който ни подарява „последният Адам“ – Исус Христос, или ще се присъединим към тези, които приемат новорождението, което ни носи Спасителят.

 

Господи, искаме да изберем живот на покорство, по примера на Исус Христос. Амин.

                                                                         Рареш Калугар (34), Румъния