ДЕН ОСМИ (25 януари)

ВЕЛИКОДУШИЕ: Получавайте и давайте!

Деяния 28,8-10
И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия; а Павел влезе при него и като се помоли, положи ръце на него и го изцели. Като стана това, и другите от острова, които имаха болести, идваха и се изцеляваха, като ни оказваха много почести, и когато тръгнахме, сложиха в кораба необходимото за нуждите ни.

 

Псалм 103:1-5
Матей 10:7-8

 

Размишление

Тази история е поредица от подарени и приети дарове: местните жители посрещат Павел с необикновено човеколюбие; Павел изцелява бащата на Поплий и другите болни на острова; и тъй като се готвят да продължат отново пътуването си в морето, тези 276 пътници, които бяха изгубили всичко в бурята, са снабдени с изобилни провизии. Ние, християните, сме призвани да свидетелстваме с необикновено човеколюбие. Но за да можем да даваме, първо трябва да се научим да получаваме – да получаваме от Христос, както и от другите. Много по-често, отколкото си мислим, ние сме получатели на доброта от хора, различни от нас, които откликват на великодушието и изцелението от нашия Господ. Ние, които сме изцелени от Господа, сме призвани да предадем на останалите това, което сме получили.

 

Молитва
Боже, Който даваш живот, ние Ти благодарим за дара на Твоята състрадателна любов, която ни утешава и укрепва. Молим Те, нека нашите църкви винаги да са готови да приемат Твоите дарове едни от други. Дай ни дух на великодушие към всички, за да можем да напредваме заедно по пътя на християнското единство. Молим те в името на Твоя Син, Който царува с Тебе и със Святия Дух. Амин.