ПРОСВЕТЛЕНИЕ : Търсете и разпространявайте светлината на Христос!

Деяния 27:20
И понеже в продължение на много дни не се виждаше нито слънце, нито звезди и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени.

 

Псалм 119:105-110
Марк 4:35-41

 

Размишление
Христос е наша светлина и наше напътствие. Лишени от Неговата светлина и Неговото напътствие, ние сме дезориентирани. Когато християните изгубят от поглед Христос, стават уплашени и разделени. Освен това хората с добра воля, които са извън Църквата, са затруднени да различат светлината на Христос поради нашите разделения, които Му придават неясно отражение или Го скриват напълно. Тогава нека да потърсим светлината на Христос, да се приближим едни към други, за да я отразим по-ясно, като станем истински свидетели на Христос, Светлината на света.

 

Молитва
Господи, Твоето слово е светлина, която осветява нашите стъпки, без Теб сме изгубени и дезориентирани. Просветли ни със Своето слово, за да можем да следваме Твоя път. Направи нашите църкви жадни за Твоето присъствие и ни води, утешавай ни и ни преобразявай. Дай ни прозрение, за да разберем, когато пречим на останалите да видят Твоята светлина, и ни дай необходимата благодат, за да споделяме Твоята светлина с останалите. Молим Те в името на Твоя Син,
Който призова Своите ученици да бъдат светлина за света. Амин.Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа